مطالبِ زیرآب

1 مطلب منتشر شده
۷آبان۱۳۹۵

پل ورسک

این شاهکار که به آن پل ورسک گفته می شود در دره ورسک واقع شده که در روستایی به همین نام قرار گرفته شده است که در ۴۵ کیلومتری جنوب شهر...