دسته: سوادکوه

دریاچه شورمست ، تنها دریاچه طبیعی شهرستان سواد کوه که وسعت آن ۱۵ هزار متر …

۲۳ آذر ۱۳۹۵