دسته: مازندران

آبشار برجی کلا در استان مازندران واقع است. آبشار برجی کلا در شهرستان آمل، دره چلاو در روستای برجی کلا واقع شده است. در این منطقه چهار آبشار […]

شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۳ دقیقه