نوشهر

روستای کندلوس از توابع بخش کجور در فاصله 75 کیلومتری جنوب شرقی نوشهر قرار دارد که در محدوده ای کوهستانی و…
در سال ۱۳۳۳ حدود ۷ هکتار از زمین‌های ایستگاه کشاورزی نوشهر جهت کاشت گونه‌های درختی و درختچه‌ای در نظر گرفته شد…