مطالبِ مرزن آباد

1 مطلب منتشر شده
۱۳شهریور۱۳۹۵

آبشار بارینگنون

آبشار بارنگنون در استان مازندران واقع است. آبشار بارينگنون در بخش مرزن آباد دهستان كوهستان روستاي گردشگري ناتر قرار دارد. روستای ناتر در 50 کیلومتری چالوس و در ارتفاع 2200...