مطالبِ چالوس

2 مطلب منتشر شده
دریاچه دریوک
۵بهمن۱۳۹۵

دریاچه دریوک

در مقابل دره بسیار زیبای ولی آباد هزارچم استان مازندران دریاچه‌ای بسیار زیبا به نام دریاچه دریوک قرار گرفته که مساحت آن به یک هکتار میرسد و وجود دامنه کوه دال...
۴آبان۱۳۹۵

دریاچه ولشت

دریاچه ولشت جزو زیباترین و خوش آب و هوا تری دریاچه های شمال کشور محصوب می شود که وقتی به مازندران سفر میکنید دیدنش خالی از لطف نیست. همچنین دریاچه...