دسته: پلدختر

برای رسیدن به روستای ریخان باید ۳۵ کیلومتر به سمت جنوب شهر خرم آباد حرکت کنید تا این روستا را در مسیر آزاد راه خرم آباد به پل […]

پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۲ دقیقه