مطالبِ درود

1 مطلب منتشر شده

دریاچه گهر

دریاچه گهر همانند نگینی است که در منطقه کوهستانی زاگرس و در میان رشته کوه اشترانکوه استان لرستان قرار گرفته است و صحنه ی بسیار زیبایی را پدید آورده است. […]
زمان مطالعه: 4 دقیقه