دسته: دزفول

در جنوب ایران که گشتی بزنید، روستاهای زیادی را می‌بینید که از قدمت بسیاری برخوردارند و با گذشت سالیان دراز همچنان سنت و فرهنگ خود را حفظ کرده‌اند […]

چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۲ دقیقه

حمام شاه رکن الدین دزفول یکی از بناهای تاریخی دوره صفوی می باشد و در مرکز محله ای با همین نام و در میان مجموعه ای فرهنگی – […]

جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵
مدت مطالعه < ۱ دقیقه