دسته: سنقر

روستای هبکی سنقر یکی از روستاهای شهرستان سنقر استان کرمانشاه است که از آب و …

۱۵ تیر ۱۳۹۶