سرپل ذهاب

جاذبه های تاریخی سرپل ذهاب
شهر باستانی سرپل ذهاب یکی از شهرهای مرزی ایران و مرکز شهرستان سرپل ذهاب است که در استان کرمانشاه و در…