مطالبِ سرپل ذهاب

1 مطلب منتشر شده
جاذبه های تاریخی سرپل ذهاب
۲۴آبان۱۳۹۶

سرپل ذهاب

شهر باستانی سرپل ذهاب یکی از شهرهای مرزی ایران و مرکز شهرستان سرپل ذهاب است که در استان کرمانشاه و در انتهای شیب ارتفاعات رشته کوه زاگرس واقع شده است....