دسته: کرمانشاه

شهر باستانی سرپل ذهاب یکی از شهرهای مرزی ایران و مرکز شهرستان سرپل ذهاب است …

۲۴ آبان ۱۳۹۶
روستای کرکول کسان
روستای هبکی سنقر
نیایشگاه مادی

محوطه تاریخی بیستون در شهرستان هرسین استان کرمانشاه واقع شده که از اعتباری مضاعف در تاریخ …

۱۶ دی ۱۳۹۵