مطالبِ راین

1 مطلب منتشر شده
۵مهر۱۳۹۵

ارگ راین

ارگ راین به عنوان دومین بنای خشتی جهان از آن یاد میشود که با مساحت بیش از 22000 متر مربع پس از ارگ بم در استان کرمان جای گرفته که هرساله...