دسته: سمیرم

سد حنا یکی از سدهای استان اصفهان است که در سال ۱۳۷۳ توسط وزارت نیرو …

۲۶ شهریور ۱۳۹۶
سد قره قاچ

یکی از مناطق گردشگری و تفریحی سمیرم سد قره قاچ است که واقع در روستای …

۲۴ شهریور ۱۳۹۶