دسته: اصفهان

سد زاینده رود یکی از سدهای استان اصفهان است که در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان …

۲۶ شهریور ۱۳۹۶

باغ چهل ستون اصفهان را باید شاهکاری از هنری ایرانی دانست که در یک باغ …

۲۱ دی ۱۳۹۵

جاذبه گردشگری عالی قاپو از نوع بناهای تاریخی و در شهرستان اصفهان بخش اصفهان واقع …

۱۳ دی ۱۳۹۵

سی و سه پل به پل الله وردی خان معروف است با ۳۳ دهانه، ۲۹۵ متر طول و …

۲۷ مهر ۱۳۹۵