دسته: پهله

اگر در مسیر میمه به پهله زرین آباد شهرستان دهلران حرکت کنید، در نزدیکی روستای …

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶