میمه

قلعه میمه زرین آباد
میمه شهری است که در استان ایلام قرار گرفته و از آب و هوایی معتدل برخوردار است. تپه میمه که قلعه…