دسته: ایوان

روستای کله جوب در کیلومتر پنجم جاده ایوان غرب به اسلام آباد واقع شده است …

۳ مرداد ۱۳۹۶