ایوان

روستای کله جوب
روستای کله جوب در کیلومتر پنجم جاده ایوان غرب به اسلام آباد واقع شده است که از شمال با کوه بانکول،…