دسته: فامنین

استان و شهر

روستای طواله در دهستان درجزین، بخش فامنین، شهرستان همدان و استان همدان قرار دارد که ارتفاعی معادل ۱۶۵۸ متر از سطح دریا دارد. این روستا در دشتی بسیار […]

شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶
مدت مطالعه < ۱ دقیقه