مطالبِ بهار

1 مطلب منتشر شده
روستای پرلوک

روستای پرلوک

روستای پرلوک یکی از روستاهای استان همدان است که در ردمنستان خدابنده لو، بخش سیمینه رود واقع شده است. از شمال این روستا رودخانه سراب میگذرد که آب آن از […]
زمان مطالعه: 1