مطالبِ ترکمن

1 مطلب منتشر شده
روستای قرنجیک خواجه
۲۲اردیبهشت۱۳۹۶

روستای قرنجیک خواجه

اگر به سمت شمال شرقی ایران و استان گلستان سفر کنید در شهر ترکمن و در فاصله 23 کیلومتری شرق بندرترکمن روستای قرنجیک خواجه با تمام زیبایی خود نشسته و...