دسته: شفت

روستای کمسار که در فاصله ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر شفت قرار گرفته است با …

۲۷ مرداد ۱۳۹۶
روستای امامزاده ابراهیم
روستای دوبخشر