فومن

روستای شولم منطقه‌ای بسیار خوش آب و هوا است که در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر فومن قرار گرفته که می‌توان…
قلعه رودخان که به قلعه هزار پله، حسامی نیز معروف است نام قلعه ای‌ تاریخی در 23 کیلومتری جنوب غربی شهر…