دسته: فومن

استان و شهر

روستای شولم منطقه‌ای بسیار خوش آب و هوا است که در ۱۵ کیلومتری جنوب غرب شهر فومن قرار گرفته که می‌توان آن را به عنوان بهشت شمال ایران […]

جمعه 10 فوریه 2017
مدت مطالعه ۳ دقیقه

استان و شهر

قلعه رودخان که به قلعه هزار پله، حسامی نیز معروف است نام قلعه ای‌ تاریخی در ۲۳ کیلومتری جنوب غربی شهر فومن در بخش مرکزی و دهستان گوراب […]

چهارشنبه 11 ژانویه 2017
مدت مطالعه ۷ دقیقه