دسته: سروستان

کاخ ساسان سروستان به عنوان قدیمی ترین بنای آجری کشور شناخته می شود که در …

۲ آبان ۱۳۹۵