مطالبِ سروستان

1 مطلب منتشر شده
۲آبان۱۳۹۵

کاخ ساسان

کاخ ساسان سروستان به عنوان قدیمی ترین بنای آجری کشور شناخته می شود که در زمان بهرام گور ساسانی طراحی و ساخته شده است که این بنا نشان می دهند...