مطالبِ مرودشت

1 مطلب منتشر شده
۲۰دی۱۳۹۵

تنگ بستانک

قبل از آنکه سفری به تنگ بستانک داشته باشید بعید میدانم که چیزی که در تصاویر این منطقه می بینید را باور کنید. باید گفت که شیراز همیشه جاذبه هایی داشته...