دسته: فارس

شیراز یک شهر عادی نیست. این شهر پر است از بناهای تاریخی که هریک نماد …

۱۲ فروردین ۱۳۹۷
روستای دنیچه خیر
خانه شاپوری
روستای کانرود
روستای حاجی طاهره
جاده ادویه

اگر به استان فارس و شهرستان جهرم سفر کنید، با کمی جست‌وجو به بقایایی از …

۸ خرداد ۱۳۹۶
روستای رودبال
روستای قلعه سید

به جرات می توان گفت که بازار وکیل شیراز یکی از مشهورترین و زیباترین بازارهای …

۴ بهمن ۱۳۹۵