مطالبِ زنوز

1 مطلب منتشر شده
۲۵شهریور۱۳۹۵

باغات زنوز

درباغات و حیاط خانه های زنوز انواع و اقسام میوه جات بعمل می آید که هر نوع آنها از کیفیت ویژه ای برخوردار هستند. بعضی از میوه جات ارزش اقتصادی...