دسته: اسکو

روستای کندوان یکی از شاهکار های دست انسان است که در استان آذربایجان شرقی و در حدود ۶۰ …

۲۲ دی ۱۳۹۵