دسته: زیمباوه

زیمباوه

این روزها کمتر کسی را پیدا می‌کنید که به فکر سفر به زیمباوره میی‌باشد. شاید خیلی از مسافران برای دیدن حیات وحش و طبیعت آفریقا کنیا را انتخاب […]

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
مدت مطالعه ۲ دقیقه