مطالبِ ازبکستان

1 مطلب منتشر شده
ویزای ازبکستان
۱۸بهمن۱۳۹۶

ویزای ازبکستان

سفر به ازبکستان به کسانی پیشنهاد می‌شود که عاشق فرهنگ و ناشناخته‌ها هستند. بدون شک نزدیکی ازبکستان با ایران باعث شده تا فرهنگ‌های دو کشور به یکدیگر بسیار نزدیک باشد....