مطالبِ ترکمنستان

1 مطلب منتشر شده
شرایط صدور روادید ترکمنستان
۱۰شهریور۱۳۹۶

ویزای ترکمنستان

شاید کمتر کسی کشور ترکمنستان که به عنوان یکی از همسایگان شمالی ایران محسوب میشود را برای سفر و گردشگری به شما پیشنهاد بدهد. چراکه اولا برای سفر نیاز به اخذ ویزای ترکمنستان دارید و در نهایت نیز تصور میکنید که این کشور چیزی برای عرضه به گردشگران ندارند که سخت در اشتباه هستید. ترکمنستان یکی از بهترین مقاصد گردشگری است که صحبت...