دسته: ازمیر

شیرینجه یک دهکده زیبا و کوچک به روی تپه ها در جنوب غربی استان ازمیر […]

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۳ دقیقه