دسته: ازمیر

شیرینجه یک دهکده زیبا و کوچک به روی تپه ها در جنوب غربی استان ازمیر …

۲۲ شهریور ۱۳۹۵