بالن سواری کاپادوکیا

کاپادوکیا، شهر بالن‌ها

شاید اولین چیزی بعد از شنیدن اسم کاپادوکیا به ذهنتون برسه تصاویری از بالن‌سواری در کنار تپه‌های جالب و خانه‌های زنبوری شکل بشه. این شهر…