مطالبِ بدروم

1 مطلب منتشر شده
قلعه بدروم ترکیه
۲۷اردیبهشت۱۳۹۶

قلعه بدروم ترکیه

اگر به ترکیه سفر کرده باشید به وفور با آثار تاریخی مواجه خواهید شد که از زمان‌های دور به جا مانده و هریک از زیبایی خاصی بهره میبرد و داستان و جنگ‌های...