ترکیه

بالن سواری کاپادوکیا
شاید اولین چیزی بعد از شنیدن اسم کاپادوکیا به ذهنتون برسه تصاویری از بالن‌سواری…
دریاچه وان
شهر وان فارق از کوچک بودنش با توجه به موقعیت جغرافیایی خوبی که دارد…