دسته: آفریقای جنوبی

اگر پیگیر اخبار ویزا باشید می‌دانید که صدور ویزای آفریقای جنوبی شرایط نسبتا سختی دارد …

۵ مهر ۱۳۹۷
ویزای آفریقای جنوبی برای ایرانیان