دسته: اسلوونی

اسلوونی

کشور اسلوونی در جنوب اروپا واقع شده و با کشورهای مجارستان، کرواسی، ایتالیا و اتریش همسایه است. دانشجویان بسیاری از سراسر دنیا برای تحصیل در اسلوونی به این […]

چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷
مدت مطالعه ۳ دقیقه
کار در اسلوونی
ویزای اسلوونی
ویزای اسلوونی