دسته: صربستان

همین چندی پیش بود که قانونی وضع شد تا ایرانیان بتوانند بدون نیاز به ویزا …

۱۹ مهر ۱۳۹۷
مهاجرت به صربستان
مدارک لازم برای ویزای صربستان
استیک پر شده صربستانی
سفرنامه صربستان
بعد از اعلام خبر لغو ویزای صربستان برای اتباع ایرانی، بسیاری از مسافران بار خود را ...
۳۰ شهریور ۱۳۹۶
دیدنی های صربستان
لغو روادید صربستان
لغو ویزای صربستان با ایران