مطالبِ اسکاتلند

1 مطلب منتشر شده
پاییز در اسکاتلند
۸آبان۱۳۹۶

طبیعت خیر کننده پاییز اسکاتلند

تصاویری که در ادامه خواهید دید، عکس‌برداری هوایی از روستاهای اسکاتلند در پاییز است که طبیعت خود را به رخ همگان می‌کشاند. تصاویر در خلل باد و طوفان گرفته شده است...