دسته: پرتغال

پرتغال

VFS Global به عنوان ارائه دهنده خدمات برای درخواست ویزای پرتغال در ایران در سایت خود اعلام کرده است: طبق آخرین اخبار دریافتی از سوی سفارت پرتغال در [...]
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
مدت مطالعه ۴ دقیقه