مطالبِ پاراگوئه

1 مطلب منتشر شده
ویزای پاراگوئه
۱۵بهمن۱۳۹۶

ویزای پاراگوئه

یکی از کشورهای مطرح در صنعت تولید برق پاراگوئه است که در میانه آمریکای جنوبی واقع شده است. رودخانه پارانا و سد احداث شده بر روی آن باعث شده تا...