مطالبِ مغولستان

1 مطلب منتشر شده
ویزای مغولستان
۱۵اسفند۱۳۹۶

ویزای مغولستان

مغولستان شاید کشوری بسیار غریب از منظر گردشگری برای ایرانیان باشد. بدون شک تعداد سفر ایرانیان به این کشور بسیار پایین است، حتی سفارت مغولستان در تهران نیز راه‌اندازی نشده...