کویت

کویت کشوری بسیار آشنا برای ایرانیان است که حتی در ضرب‌المثلی ایرانی نام این کشور آمده است “مگه اینجا کویته؟” بگذریم، این کشور با ارزش‌ترین پول دنیا را در اختیار دارد به طوریکه هر دینار کویت برابر با 3.3 دلار آمریکا می‌باشد که دلیل آن منابع سرشار نفت و گاز این کشور است. همین موضوع باعث شده تا کار در کویت بسیار سودآور باشد. در اینجا همه‌چیز راجع به کویت خواهید فهمید.

Search