مطالبِ رم

1 مطلب منتشر شده
۵مهر۱۳۹۵

مشاهده دهان حقیقت شهر رم دیگر رایگان نیست

یکی از مشهورترین جاذبه های گردشگری ایتالیا در شهر رم قرار دارد که " دهان حقیقت " نام دارد و پیش از این بازدید از آن به صورت رایگان بود....