مطالبِ عراق

1 مطلب منتشر شده
ویزای عراق
۲۲مهر۱۳۹۶

ویزای عراق

برای خیلی از دلدادگان امام حسین (ع) عشق به ایشان تفسیر ادب است. یعنی هر چه عاشق‌تر باشی مودب‌تری. این ادب سبب می‌شود که انسان‌ها جلوی در هیئت‌ها برای خوشامدگویی...