دسته: بوپال

خیلی‌ها بر این باوردند که مسجد جامع دهلی بزرگترین مسجد هندوسان می‌باشد ولی حقیقت آن …

۷ بهمن ۱۳۹۵