دسته: ایسلند

ایسلند

شاید زمانی که نام ایسلند به گوشمان می‌خورد ناخودآگاه یاد بازی‌های فوق‌العاده این تیم در یورو ۲۰۱۶ می‌افتیم. جایی که این تیم تمام معاملات را به هم زد […]

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
مدت مطالعه ۳ دقیقه
جزیره Elliðaey

ایسلند

گاهی اوقات دوست داریم تا جایی باشیم که چیزی جز سکوت و آرامش در کنار خود نداشته باشیم. یه جایی که فقط خودتان باشید و آرامش محض! جزیره […]

چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۳ دقیقه