دسته: غنا

غنا

آن کسی که اهل سفر و گردشگری است برایش مقصد مهم نیست، فقط می‌خواهد دنیا بیشتر و جور دیگری ببیند، دنیا فقط در محدوده شینگن یا کانادا و […]

یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷
مدت مطالعه ۳ دقیقه