دسته: باتومی

باتومی

گرجستان کشوری است که در کنار سواحل دریای سیاه قرار گرفته و با کشورهای ترکیه و روسیه هم مرز میباشد. همین امر باعث شده تا پتانسیل تبدیل شدن به [...]
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۸ دقیقه