مطالبِ پاریس

1 مطلب منتشر شده
۶بهمن۱۳۹۵

دودکش های پاریس بی شمارند !!

شاید برایتان جالب باشد که دودکش‌ها نیز می‌توانند جلوه ای جالب و عجیب به شهر ببخشند، اما این اتفاق در حال حاضر عینا در شهر پاریس اتفاده افتاده است. اگر...